Tuesday , July 16 2024

PHP phần 2: Chương trình PHP đầu tiên “Hello World”

Đối với những bạn đã học về lập trình thì chắc các bạn cũng biết đến “Hello World”. Bạn nào chưa biết thì qua bài này các bạn cũng đã hiểu được “Hello World”.

“Hello World” chỉ là một dòng text được hiển thị trên màn hình. Với hầu hết tất cả các ngôn ngữ lập trình khi chúng ta mới bắt đầu học thì việc đầu tiên là viết một chương trình đơn giản hiển thị dòng chữ “Hello World” trên màn hình.

Quay trở lại vấn đề, tất cả các đoạn mã PHP đều được đặt trong thẻ bắt đầu là <?php và kết thúc là thẻ ?>.
Trên server còn hỗ trợ cách viết ngắn gọn hơn, bắt đầu là <? và kết thúc là ?>, hoặc bắt đầu là <?= kết thúc là ?>.

Vì tính tương thích cao nên chúng tôi khuyên bạn sử dụng dạng chuẩn là <?php  ?>

Để hiển thị lên màn hình thì chúng ta có thể sử dụng echo hoặc print.

Ví dụ 1:
<?php
echo ("Hello world!");
?>

Ví dụ 2:

<?php
echo "
Hello world!";
print "Hello world!";
?>

Ví dụ 3:
<HTML>
<BODY>
<?php
echo ("
Hello world!");
?>

</BODY>
</HTML>

Comments trong PHP:

//comment 1 dòng
# comment 1 dòng
/* comment
nhiều
dòng (block)
*/

Chúc các bạn vui vẻ!

About Ngo Thang IT

Check Also

PHP Allow short open tag

PHP Not Accepting <? Tag; Only Accepting <?php and <script> Tag Q. I’m using PHP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Nhận thông tin bổ ích về WordPress, Hosting, Thủ thuật website, Download miễn phí....và các phần quà hấp dẫn qua email.

* là bắt buộc