Friday , June 21 2024

Install MySQL Server on CentOS 5 (Linux)

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt MySQL Server trên CentOS 5, đối với các phiên bản khác các bạn cũng làm tương tự.

Sau khi các bạn cài hệ điều hành và update xong thì các bạn thực hiện như sau:

1. Bật Terminal lên và gõ lệnh:

1
yum install mysql-server mysql-devel -y

Chọn yes (y) trong quá trình cài đặt nếu có yêu cầu.

2. Sau khi cài đặt xong các bạn có thể tiến hành kiểm tra bằng các lệnh sau:

Để kiểm tra trạng thái của mysql service đang running hay stoped là:

1
service mysqld status

Để khởi động mysql service các bạn dùng:

1
service mysqld start

Để khởi động lại mysql service các bạn dùng:

1
service mysqld restart

Để tắt mysql service các bạn dùng:

1
service mysqld stop

Cấu hình để mysql service tự động khởi động mỗi khi khởi động hệ điều hành:

1
chkconfig mysqld on

Username mặc định và có quyền root để đăng nhập vào mysql là root và mật khẩu rỗng. Các bạn đăng nhập như sau:

1
mysql -u root

Chúc các bạn thành công!

About Ngo Thang IT

Check Also

login ssh root password vps google cloud

Cách đăng nhập SSH root bằng mật khẩu trên VPS Google Cloud

Xin chào, bạn đã tạo được VPS (VM Instance) trên Google Cloud nhưng muốn đăng …

Một bình luận

  1. Nice ! I liked it In windows below CMD would help.**********************************REM Batch file start @ECHO OFF..\processkiller.exe kill force myqlsd*.exe >nul 2>&1REM Above can be done with any other tools or may be manually.ECHO USE mysql; >reset_root.sqlECHO. >>reset_root.sqlECHO INSERT IGNORE INTO user VALUES ( localhost’, root’, , Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, , , , , 0, 0, 0, 0); >>reset_root.sqlECHO REPLACE INTO user VALUES ( localhost’, root’, , Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, , , , , 0, 0, 0, 0); >>reset_root.sqlREM Correct path below for mysql.c:\mysql\bin\myqlsd.exe no-defaults bind-address=127.0.0.1 bootstrap console skip-grant-tables skip-innodb standalone reset_root.err 2>&1IF ERRORLEVEL 1 GOTO ERRORGOTO SUCCESS:ERRORTYPE reset_root.errECHO.ECHO Passwords for user root was not cleared!GOTO END:SUCESSECHO.ECHO Passwords for user root was cleared.ECHO.ECHO Please recycle the MySQL server.GOTO END:ENDDEL reset_root.errDEL reset_root.sqlECHO.PAUSEREM Batch complete **********************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Nhận thông tin bổ ích về WordPress, Hosting, Thủ thuật website, Download miễn phí....và các phần quà hấp dẫn qua email.

* là bắt buộc