Friday , June 21 2024

Ngo Thang IT

Difference Between MySQL and MySQLi

MySQL is a relational database management system (or RDBMS) –meaning that it is a database management system based on the relational model. This RDMS runs as its own server and provides multi-user access to multiple databases at once. The source code of MySQL is available under the terms set forth …

Xem tiếp »

Best WYSIWYG Editor kindeditor

Kind editor is a powerful yet easy to use, online web-base html editor, which allows users to edit web page in WYSIWYG way. It is compatible with IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera and other popular browsers over different platforms. Written in javascript, Kind editor could be integrated with any backend …

Xem tiếp »

Sự khác biệt giữa NTFS và FAT32

Bạn nghĩ thế nào về việc lưu trữ, quản lý và tổ chức dữ liệu trên ổ đĩa của bạn? Dữ liệu lưu trên ổ đĩa vật lý được biểu thị đươi dạng nhị phân (0 và 1) và đó chính là hệ thống tập tin. Khi người ta nói …

Xem tiếp »

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Nhận thông tin bổ ích về WordPress, Hosting, Thủ thuật website, Download miễn phí....và các phần quà hấp dẫn qua email.

* là bắt buộc